Vítejte

 Vítejte na stránkách hranické místní části Drahotuše

 Drakiada2021

  2021-05-24_07h26_09

INFO k popelnicím - ve čtvrtek 10.6.2021 bude pokračovat evidence nádob na směsný komunální odpad v místní části Drahotuše, a to ulice náměstí Osvobození, Lipnická, Svatoplukova II, Novosady, Sokolská, Záchalupčí, K Nádraží, M.Tyrše, Tylova a J. Nerudy. Budou se i čipovat plechové popelnice, kdo na nich ještě nemáte navrtaný čip, nechejte taktéž popelnici venku před domem. Pokud se nestihne, bude pokračování za 14dnů.
Žádáme každou domácnost, aby v den svozu směsného komunálního odpadu nachystali nádoby na směsný komunální odpad (popelnice) na běžné svozové místo v čase od 8,00 do 16,00. Nádoby budou následně označeny speciálním RFID čipem. Protože však často popelnice nestojí před nemovitostí, ke které patří, žádáme občany, aby si v den svozu svoji popelnici označili číslem popisným (například křídou).
 
Popelnice na BIOODPAD se čipovat NEBUDOU. Také popelnice podnikajících subjektů se zatím také nebudou čipovat, ale měly by být označeny známkou od Ekoltesu.
 
Zaváděné změny budou probíhat postupně v jednotlivých etapách. Tyto změny mají za cíl celkové zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro všechny občany.
VaK Přerov a.s. oznamuje, že v týdnu od pondělí 31.5. do pátku 4.6.2021 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Drahotuše. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.
 
Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVH II. p. Pelíšek Bohumil, mobil 602 584 339.

Sber_no

Kaceni_majky_2021-

Svoz2021

 Bilo_odpad_2021

Antigen_teplice_2021

Trikrali

Drakiada2020

Ukonceni-prazdnin-2020  

Dobova_pout_2020

 Kolac2020

Drahotušské novinky v elektronické podobě zde - Drahotusske_novinky_2020

104025597_258035372193310_5832176114681389564_n

Rousky2020_2

Sdeleni2020

Narizeni_ok_korona

 , Jitka-1

Harmonogrambio2019

2019

Popelnicebio

Vysledky_voleb_2019

 Verejna_schuze_2019_2

Fotografie z Oslav obce Drahotuše - 740 let od první písemné zmínky

čtvrtek 21.6.2018

pátek 22.6.2018

sobota 23.6.2018

neděle 24.6.2018

Vysledky2015