Zapůjčení drtiče větví

Pokyny k zapůjčení drtičů

Město Hranice nakoupilo 5 elektrických drtičů větví (typu Hecht 626) a 5 motorových drtičů větví (typu Hecht 6173), na které získalo 85% finančních prostředků z dotace.

Jedná se o pilotní projekt, kdy město chce vyzkoušet, zda je reálné zajistit udržitelnost projektu.

V místní části Drahotuše je připraven k zapůjčení 1 elektrický a 1 motorový drtič větví od března 2021.

Podmínky zapůjčení:

  • telefonické objednání na telefonu: 603 278 864
  • zapůjčení bude provedeno po uzavření smlouvy o výpůjčce na dohodnutou dobu (maximálně jednoho týdne)
  • den pro předání drtičů s návodem na použití je stanoven na pátek a pondělí

V případě dotazů na danou problematiku se obraťte na Bc. Vlastu Zapatovou, kontakt: 603 278 864