Realizace oprav objektů v Drahotuších

Oprava chodníku na Hranické ulici

    

Oprava studny

   

Revitalizace rybníku v Drahotuších 2020